?

Log in

No account? Create an account

гонения евреев в Мальмё самая большая угроза в городе не смотря на взрывы гранат - ruriktochkase

Aug. 14th, 2017

04:20 pm - гонения евреев в Мальмё самая большая угроза в городе не смотря на взрывы гранат

Previous Entry Share Next Entry

"гонения евреев в Мальмё самая большая угроза в городе не смотря на взрывы гранат
Shirley Tsubarah, en ung kvinna med judisk bakgrund som tröttnat på de antisemitiska trakasserierna i Malmö och flyttat till Israel (19/7). Många Malmöbor är just nu, med rätta, upprörda och rädda över de överallt exploderande handgranaterna. Men jag vill hävda att de glåpord, och mer eller mindre inlindade hot som gång på gång kastas efter Malmöbor med judisk bakgrund utgör en ännu större fara för hela staden och alla dess invånare.

http://www.expressen.se/debatt/judehatet-i-malmo-haller-pa-att-segra/?fref=gc

"ненависть к евреям побеждает"(ц.) Expressen: исход евреев из Мальмё связан с избиениями евреев в Мальмё на основании их религиозной принадлежности

Malmös judiska församling blir mindre för varje år som går. Allt fler judar lämnar staden. Föräldrar vågar inte längre ha sina barn i den judiska förskolan.
När skandinavisk-judiska ungdomsförbundet höll sin årliga nyårsfest i staden vid årsskiftet var säkerheten lika rigorös som vid ett statsministerbesök. Judar över hela världen har under det senaste året samlat in pengar till den ultraortodoxa rabbinen i Malmö och hans familj. De har så höga kostnader för sin privata säkerhet att de behöver ekonomisk hjälp för att kunna bo kvar i Malmö. Malmöbor som även är judar blir misshandlade på Malmöfestivalen endast på grund av sin religion.
http://www.expressen.se/debatt/judehatet-i-malmo-haller-pa-att-segra/?fref=gc

Comments:

[User Picture]
From:ivanovns
Date:August 14th, 2017 11:58 am (UTC)
(Link)
Кто их в Швеции угнетает то?
(Reply) (Thread)
[User Picture]
From:ruriktochkase
Date:August 14th, 2017 01:39 pm (UTC)
(Link)
эммм... ну как бы у здесь хватает и приверженцев халифата в принципе и тех кто с боевым опытом.. :(
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]
From:ivanovns
Date:August 14th, 2017 01:51 pm (UTC)
(Link)
Странно, я думал. что евреев то от арабов полиция защищать будет, это же не шведы, которых арабам трогать, фактически, разрешили.
(Reply) (Parent) (Thread)