?

Log in

No account? Create an account

Статистика о Мальмё 2017-03-30. statistik om Malmö 2017-03-30 - ruriktochkase

Apr. 25th, 2017

11:22 am - Статистика о Мальмё 2017-03-30. statistik om Malmö 2017-03-30

Previous Entry Share Next EntryСтатистика о Мальмё 2017-03-30 : мигрантов теперь 44%
Statistik
Här hittar du statistik om Malmö. Statistiken är uppdelad ämnesvis.
http://malmo.se/Kommun--politik/Statistik.html

I slutet av 2016 fanns 178 länder representerade i Malmö (uppdaterat 2017-03-30)
32 % (106 222) av Malmöborna är födda i utlandet, invandrade. (uppdaterat 2017-03-30)
Under 2016 ökade antalet Malmöbor födda i utlandet med ca 4 100 personer. (uppdaterat 2017-03-30) 12 % av Malmöborna är födda i Sverige med båda föräldrarna födda i utlandet. (uppdaterat 2017-03-30)

В Мальмё население из 178 стран. 44% мигранты (invandrare 144718)

под термином "мигрант" (invandrare) в Швеции понимается как человек родившийся заграницей invandrare 1sta generation (Malmö 106222 personer = 32% ) так и ребёнок двух родителей родившихся заграницей invandrare 2dra generation (Malmö 38496 personer = 12%).

http://malmo.se/download/18.a14c2f915b3cfb843d24e68/1493028896351/Utb%2C+Arb.tillf%2C+F%C3%B6rv%C3%A4rv%2C+Ink%2C+Pend%2C+Hush%C3%A5ll%2C+2007+-.xls