?

Log in

No account? Create an account

Kraftig ökning av handgranater i Sverige… - ruriktochkase

Aug. 25th, 2016

05:22 pm

Previous Entry Share Next Entry


Kraftig ökning av handgranater i Sverige
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6503869Händelsen i Biskopsgården är ännu ett exempel på en dramatisk ökning av användningen av handgranater i Sverige.

En ökning som saknar motstycke i övriga Europa enligt polisens Nationella operativa avdelning, NOA.
Värst drabbat är Malmö.

– Detta är ett fenomen som kommit till Sverige som är ovanlig. Vi ser det sällan internationellt att handgranater används på det här sättet, säger Stefan Sinteus polisområdeschef i Malmö.

På bara ett år ökade ärendena av beslag och detonerade handgranater från åtta stycken 2014 till 45 ärenden 2015 varav 10 detonerade.

Fram till sista juni i år har 20 ärenden registrerats varav åtta detonerat enligt siffror från polisen.

Användningen av handgranater i Sverige saknar motstycke skriver polisen. I alla andra jämförbara länder såväl inom som utanför EU är användningen av illegala handgranater i princip obefintligt, förutom i länder där krigsliknande tillstånd råder.

– Vi tror att någon form av parti har kommit till Malmö och lagerförts och sen har det helt enkelt köpts och delats ut handgranater för att användas som hot och skrämsel och för att skada andra. Företrädesvis andra kriminella, säger Stefan Sinteus.

Efter förra årets våg av granatattacker lovade regeringen skärpta straff och tillsatte en utredning men flera remissinstanser vill gå längre.

Försvaretsforskningsinstitut FOI pekar på att även brandfarliga varor kan ge vapenliknande effekter som till exempel molotovcocktails.

Även hemmagjorda explosiva ämnen bör likställas med sprängladdningar. Hemmagjorda explosiva ämnen användes till exempel vid självmordsattentatet i Stockholm och i Brysselbomberna.

Tullverket å sin sida pekar på vikten att handgranater som påträffas vid kontroll kan utredas som grovt smugglingsbrott.

Problemet i nuläget är att granater inte klassas som vapen.

Och polisen vill ha skärpta minimistraff.

– Det vi behöver är att kunna öppna våra verktygslådor av hemliga tvångsmedel. Att vi kan ha sådant straffvärde att vi kan syssla med telefonavlyssningaar och andra tekniska möjligheter och kan vara med på ett annat sätt när det gäller de här kriminella personerna, säger Stefan Sinteus.


Comments:

[User Picture]
From:zaharov
Date:August 26th, 2016 09:56 am (UTC)
(Link)
Вас что, взломали?
(Reply) (Thread)