?

Log in

No account? Create an account

. - ruriktochkase

Aug. 31st, 2015

07:05 pm - .

Previous Entry Share Next Entry

1. Pearson, företaget som äger Fronter har högervriden elitistisk politisk agenda.
http://www.theguardian.com/education/2012/jul/16/pearson-multinational-influence-education-poliy
Skulle det vara OK att använda ett data program från Sverigedemokraterna?

2. Fråga om överlämning av data till ett företag som har ett klart höger elitistisk politisk agenda: e de OK? E de OK att överlämna alla dessa uppgifter in i deras system?!

SÄKERHET ! ! !
Det räcker m en enkel sökning på webben för att få fram "potential leaks". Alltså inte bara en artikel i typ Sydsvenskan , utan en sida med källkoder och liknande.
Borde man inte tillämpa försiktighetsprincip och stoppa all användning tills detta
Är utrett?

Comments:

[User Picture]
From:moony_sky
Date:August 31st, 2015 02:40 pm (UTC)
(Link)
Är utrett!
(Reply) (Thread)