?

Log in

No account? Create an account

Нацбанк запретил выдачу валюты с платежных карт - ruriktochkase — LiveJournal

Mar. 4th, 2015

12:12 pm - Нацбанк запретил выдачу валюты с платежных карт

Previous Entry Share Flag Next Entry

Comments:

[User Picture]
From:ruriktochkase
Date:March 7th, 2015 09:43 pm (UTC)
(Link)
ladno, boh s nej s rabotoj...

mozhet chego-nibud' novogo i populjarnogo so svoego kanala skinesh?

tnx zaraneje!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]
From:begemot_0007
Date:March 7th, 2015 10:04 pm (UTC)
(Link)
http://www.youtube.com/watch?v=4-DKNApW2A8
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]
From:ruriktochkase
Date:March 7th, 2015 11:05 pm (UTC)
(Link)
?????????????????

Tak vrode by byli zhe video kotoryje sobstvennogo proizvodstva, ne?

(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]
From:begemot_0007
Date:March 8th, 2015 04:36 am (UTC)
(Link)
скоро будет и свое
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]
From:ruriktochkase
Date:March 16th, 2015 12:36 am (UTC)
(Link)
oook!
pomnil vrode byl takoj komment, v kotorom bylo Vashe video...
vyhodit ja chto-to naputal.(?)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]
From:begemot_0007
Date:March 16th, 2015 09:02 am (UTC)
(Link)
naputal
(Reply) (Parent) (Thread)