?

Log in

No account? Create an account

А такую шведскую музыку, Вы знаете ? - ruriktochkase — LiveJournal

Mar. 8th, 2011

12:02 pm - А такую шведскую музыку, Вы знаете ?

Previous Entry Share Next Entry

Comments:

[User Picture]
From:ruriktochkase
Date:January 27th, 2011 02:44 am (UTC)
(Link)
nu i na posledok, to chto IMHO na urovne s Nordman-om,
prosto skazhem tak, jesho boleje specializirovano

techno-jojk. t.e. to chto etot muzchina pojot, eto slova, hotja ih prakticheski ne vozmozhno ulovit'.

http://www.youtube.com/watch?v=WCRZRCfMEcU

(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]
From:abiens_abi
Date:January 27th, 2011 08:14 am (UTC)
(Link)
зачет:)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]
From:ruriktochkase
Date:January 31st, 2011 12:49 pm (UTC)
(Link)
:)
(Reply) (Parent) (Thread)