?

Log in

No account? Create an account

А такую шведскую музыку, Вы знаете ? - ruriktochkase — LiveJournal

Mar. 8th, 2011

12:02 pm - А такую шведскую музыку, Вы знаете ?

Previous Entry Share Next Entry

Comments:

[User Picture]
From:ruriktochkase
Date:January 27th, 2011 12:24 am (UTC)
(Link)
u-gu,
dazhe ne objazatel'no chto-to takoje super ritmichnoje.
vpolne mozhno i zhesnkoje tehno ili prosto etno,
naprimer chto-to na podobije Enya.
(Reply) (Parent) (Thread)