?

Log in

No account? Create an account

А такую шведскую музыку, Вы знаете ? - ruriktochkase — LiveJournal

Mar. 8th, 2011

12:02 pm - А такую шведскую музыку, Вы знаете ?

Previous Entry Share Next Entry

Comments:

[User Picture]
From:kybajido
Date:January 26th, 2011 02:46 pm (UTC)
(Link)
ок! Почитаю с удовольствием. Мне нравятся шведские музыкальные коллективы.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]
From:ruriktochkase
Date:January 26th, 2011 03:22 pm (UTC)
(Link)
tut ot frenda "greedyspeedy",
postupil tak skazat' "ego otvet chemberlenu",
vsmysle tozhe shvedskaja gruppa, tozhe sovremennaja,
no uzhe hristianskaja...
"hristianskij metal" o_0

http://www.youtube.com/watch?v=t-K2EdbnK6s

a samomu s takoj muzykoj prehodilos' stalkvatsja?
*o hristianskom roke i repe ja mnogo raz slyzhal,
no vot chto b metal!? o_0
(Reply) (Parent) (Thread)